Röle nedir?

-Kısaca röleler elektrik devrelerinde kontrol, kumanda ve koruma işlevlerini yerine getiren ekipmanlardır. •Hem Alçak Gerilim hatlarda, hem de Yüksek Gerilim hatlarda kullanılmaktadır. •Alçak Gerilim hatlarda doğrudan röleler tarafından enerji kesilebilirken, Yüksek Gerilim hatlarda kumanda ettiği kesici tarafından enerji kesilmektedir. Sabit zamanlı –Ters zamanlı Röleler •Sabit zamanlı röleler ▫Arıza akımının büyüklüğü, set edilen akım değerinden ne kadar büyük olursa olsun açma ...