Röle nedir?

-Kısaca röleler elektrik devrelerinde kontrol, kumanda ve koruma işlevlerini yerine getiren ekipmanlardır.

•Hem Alçak Gerilim hatlarda, hem de Yüksek Gerilim hatlarda kullanılmaktadır.
•Alçak Gerilim hatlarda doğrudan röleler tarafından enerji kesilebilirken, Yüksek Gerilim hatlarda kumanda ettiği kesici tarafından enerji kesilmektedir.

Akilli_role_kontrol

Sabit zamanlı –Ters zamanlı Röleler

•Sabit zamanlı röleler
▫Arıza akımının büyüklüğü, set edilen akım değerinden ne kadar büyük olursa olsun açma zamanı daima sabittir.

sabit zamanlı röleler•Sabit zamanlı rölelerin handikabı; arıza yerinin kaynağa yaklaştıkça arıza temizlenme süresinin artmasıdır. Oysaki, daha yüksek arıza akımları söz konusu olduğunda, bu sürenin daha kısa olması önem arz etmektedir.

•Ters zamanlı röleler
▫Arıza akımıyla açma zamanı ters orantılıdır. Çalışma eğrileri logaritmik bir fonksiyondur.

ters zaman röleleri•Ters zamanlı rölelerde ise; arıza akımı arttıkça arıza temizlenme süresi kısalmaktadır ki bu teçhizat koruması için tamda istenen durumdur.

Kaçak Akım Rölesi

•Kaçak akımlara karşı koruma sağlar.
•Temel olarak Faz –Nötr dengesine bağlı olarak çalışır.kaçak-akım-rölesi

 

 

 

 

Aşırı Akım Röleleri
Akımın büyüklüğü belirlenmiş değeri aştığında çalışır. Eğer arıza akımı |If|, rölenin çalışma (set) (pick-up) değeri |Ip| kabul edilirse;
▫|If| > |Ip| ise röle çalışarak ilgili kesiciyi açtırır
▫|If| < |Ip| ise röle çalışmaz
Genellikle kullanılan röle üzerinde değer ayarlanabilir.

Koruma Röleleri

Son olarak da Kaçak akım ve Aşırı akım röleleri dışında, meydana gelen bozucu etki sırasında oluşan etkinin ortadan kaldırılması amacıyla,
•Faz koruma rölesi
•Diferansiyel röle
•Mesafe rölesi
•Aşırı ve düşük gerilim rölesi  vb. rölelerden faydalanılmaktadır.